About Us

Alexandra Trans - Logistik & Spedicion

Alexandra Trans – Logistik & Spedicion транспортира по-голямата част от съществуващите стоки и материали, като непрекъснато разширява своя автопарк и възможностите си. Alexandra Trans извършва транспортни дейности до Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Франция, Испания, Италия, Полша, Чехия, България, Румъния и др.

Why choose transport from Alexandra Trans – Logistik & Spedicion?

Only with us you will find the combination of quality at a low price! In transportation and logistics we pay attention to the most insignificant details to offer:

The best choice for logistics and transport services;

Fast and safe transport;

Guarantee for quality performance;

Assistance from A to Z;

“Alexandra Trans – Logistik & Spedicion intervenes where there is no solution”

Alexandra Trans - Logistik & Spedicion

Loading and Unloading Services

0 +
Satisfied customers
0 +
International transportation
0 +
Regular transports
0 +
Truck park

Alexandra Trans - Logistik & Spedicion

Alexandra Trans – Logistik & Spedicion transports most of the existing goods and materials, constantly expanding its fleet and capabilities.

Allright Reserved – Alexandra Trans & Logistic

Inquiry